ebterapi - leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi, leg. arbetsterapeut

Hem

Om mig

Första steget

Rådgivning / Konsultation / Personlig vägledning

Om terapi

Handledning

Kontakta mig

Handledning

1995 började jag handleda yrkesgrupper inom psykiatrin på behandlingsarbete och individuella psykoterapier. Sedan flera år handleder jag inom kyrkans verksamhet. Då jag har stor erfarenhet av psykosocialt arbete kan jag handleda på behandlingshem, dagcenter och daglig verksamhet.
Jag handleder blivande psykoterapeuter och andra som önskar hjälp kring behandlingsarbete.
Sedan 2007 har jag formell kompetens för handledning och utbildning.

Eva-Britt Dennersted Ekström, psykoterapimottagning, Maria Prästgårdsgata 17 , 118 52 Stockholm, 070 - 218 88 24