ebterapi - leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi, leg. arbetsterapeut

Hem

Om mig

Första steget

Rådgivning / Konsultation / Personlig vägledning

Om terapi

Handledning

Kontakta mig

Om mig

Jag är leg psykoterapeut sedan år 2000 och utbildad arbetsterapeut sedan 1976. Under åren har jag intresserat mig för människans kraft och vilja att förstå sig på sig själv och därmed bättre kunna påverka sitt liv fysiskt och psykiskt. Jag har intresse och stort tålamod. Jag har arbetat mycket med långvariga svårigheter och missbruk i olika former. Kroppslig påverkan på hälsan har alltid intresserat mig och min kunskap kring kroppen kommer då väl till användning.
Jag har utbildat mig inom familjepsykologi och gruppbehandling likväl inom området trauma med olika kulturbakgrund.
I mitt grundyrke finns ett aktivitetsperspektiv vilket alltid berörs vid psykiska svårigheter.
Psykosomatik är inte främmande för mig

Eva-Britt Dennersted Ekström, psykoterapimottagning, Maria Prästgårdsgata 17 , 118 52 Stockholm, 070 - 218 88 24