ebterapi - leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi, leg. arbetsterapeut

Hem

Om mig

Första steget

Rådgivning / Konsultation / Personlig vägledning

Om terapi

Handledning

Kontakta mig

Om terapi

Terapier är planerade och tidsbundna och är av olika längd. Vanligt är att man önskar en tätare kontakt kring något symtom som besvärar. Tillsammans kan vi utforska olika orsaker till dina besvär, hur du kan förstå dig på dig själv och finna kraft ur din livserfarenhet. Din ökade förståelse för dig i livet ger dig större möjlighet att påverka framåt. Det kan handla om ensamhet, ångest, stress, oro men också om tydliga sjukdomssymtom som ätstörning och undvikande av livet.
Jag arbetar med människor från 16 år och uppåt. Min erfarenhet grundar sig på vuxenpsykiatrin men då barnpsykiatrin överfört personer från 16 års ålder har jag viss erfarenhet av yngre. Med unga personer i terapi har jag arbetat tillsammans med deras föräldrar.
Livsövergångar som när man ändrar perspektiv i tillvaron, ex. då man blir förälder eller pensionerar sig ställer nya krav på en som individ. Jag arbetar även med åldrar över 65.
Terapeutiska kontakter sker individuellt , i par eller grupp.

Eva-Britt Dennersted Ekström, psykoterapimottagning, Maria Prästgårdsgata 17 , 118 52 Stockholm, 070 - 218 88 24